Štepánka Trojská Čížková (dříve Skuhrovcová)

www.souzneni.eu

Kraj: Praha, Okres: Praha

Email: stepanka.trojska.cizkova(zavináč)gmail.com

Tel: +420 724 295 275

  • Hudební dílny s prvky muzikoterapie pro rodiny s dětmi od početí (HRA ZVUKŮ, ZVONEČEK, ZVUKOHRANÍ)
  • Pobyty pro rodiny s dětmi „PŘÍBĚHY MATKY ZEMĚ“
  • Prenatální komunikace zvukem a zpěvem
  • Muzikoterapie individuální i skupinová
  • Souznění, Probouzení hlasu – léčivé zpívání v kruhu žen a mužů
  • Zvukové masáže – Zvuk, dech, dotek v souznění
  • LAŠ – nové hudební uskupení, improvizace – to, co je v nás

Provázím rodiny s dětmi od početí. Přicházejí těhotné ženy, které se chtějí ladit na miminko v bříšku a chtějí s ním vědomě komunikovat. S těhotnými se skrze hlas, zvuk a dech navracíme k sobě samým a pečujeme o sebe, harmonizujeme se. Díky tomu vzniká více prostoru i síly být vědomě ve spojení s dětmi v bříšku a budoucí maminky navazují hlubší spojení s dětmi skrze meditaci, zpěv, hlas, společné rituály.

V Dětském centru (bývalý kojenecký ústav) provázím děti od 3 dnů do zhruba 3 měsíců v individuální muzikoterapii. Nejsou často vůbec v kontaktu se svými rodiči, proto je velice podpoří být ve spojení a splynutí v náruči, dotek, ticho i vibrace hlasu, zvuku přímo na srdci, hrudi a zpívání do těla.

V hudebních dílnách s prvky muzikoterapie podporujeme a vyživujeme vztah k sobě a vztahy navzájem – rodiče a děti skrze živou hudbu. Skrze rytmus a kontakt se svým tělem se vtělujeme. Písně s jednoduchými texty v rytmu roku nás navrací do harmonie s přírodou a jejím rytmem, zpěv, tanec a hry v kruhu nám ukazují sounáležitost a sílu kruhu, která je léčivá, láskyplná a podporující. Sdílíme své příběhy a podporujeme se na cestě. Mažou se v nás staré vzorce mocenské výchovy a nám přichází, jak nově v lásce a svobodě žít a komunikovat s dětmi a sebou navzájem. Na pobytech jsou setkání ještě intenzivnější, provází nás silný tématický příběh, který vychází z právě dějícího se v přírodě. Některé skupiny hudebních dílen s prvky muzikoterapie navštěvují také děti bez rodičů, nejčastěji v jeslích, dětských klubech a centrech nebo školkách. Od minulého roku se věnuji také muzikoterapii s dětmi a dospělými s poruchami autistického spektra.

Hlavním nástrojem je mi hlas, který se spojuje s životní silou a dechem v jedno. Hlas, který je léčivý a nesídlí pouze v hrdle, ale prochází v rezonanci celou bytostí, která je širší než fyzické tělo. Je to pro mě proud, který se spojuje se světlem a prozařuje vším a prozvučuje a proměňuje vše s čím se setká. V mužsko-ženských nebo pouze ženských skupinách společně otvíráme brány hlasu a proměňujeme sebe a náš projev. Někteří také přicházejí individuálně, a skrze hlas, dech a dotek probíhá harmonizace ve zvukové masáži. Poslední dobou se také věnuji improvizaci v novém hudebním uskupení LAŠ (Láďa Frydrýn, Andrej Simkara Kolář, Štěpánka Trojská Čížková), kde skrze improvizaci sdílíme to, co je v nás. Písně vznikají skrze příběhy, které se ukazují v průběhu improvizace. Mě se nyní ukazují nejvíce zpěvy ze severských krajů.

Přirozená hudba

Má cesta je rozpomínání se...začala s dětmi. Přivedly mě opět k sobě, k mému malému dítěti uvnitř mě. Byly mi a jsou mi Mistry. Nastavily mi zrcadlo, ve kterém jsem mohla zřít sebe...jít k sobě a začít se rozpomínat na sebe sama...odhazovat nánosy ochočování a vnímání co a jak má nebo nemá být......tolik různých návyků – jak uzlíků můžeme mít v sobě...zpočátku to bylo pískání si na flétnu na kopcích.....svoboda projevu...čím více se zřím, tím více se rozechvívá zvuk v celé mé bytosti..v radosti, lásce a potěšení znění...v hudbě, která přichází...

Přirozená hudba je pro mě ta, která prochází mnou celou – v proudu přítomnosti a rozechvívá mě. Je to živost, která hladí, léčí, dává duši signál...projevit se...vnímám ji v příbězích...

Povídá příběhy každého z nás ...pro mě to nejvnitřnější je nechat proudit a nechat znít hlas..vnímat jak se rozechvívá v těle...uklidňuje mysl a odhaluje šíři bytosti...Je to meditace, pozorování toho proudu, který roste a prozařuje a rozzařuje a rozšiřuje celou bytost. Mám ráda nástroje všeho druhu a baí mě objevovat hru na ně. Fascinují mě zvuky starších nástrojů jako je kantele, harfa, lyra, duochord, bubny všeho druhu, ale i další přirozeně znějící.

Čím více se rozpomínám na sebe sama, stojím více v síle a mé srdce je otevřené, tím více také přirozená hudba má prostor v mém životě – ve zpěvu, hře na různé přirozeně znějící nástroje, v tanci, v projevu vůbec....Mé rozpomínání na sebe sama se zintenzivňuje právě s projevováním přirozenosti a vnímám i silně u druhých tu září jich samých když zpívají, znějí a projevují se v radosti a hravosti.