Jarek Galáš

www.vrytmu.cz

Kraj: Olomoucký, Okres: Olomouc

Email: vrytmu(zavináč)vrytmu.cz

Tel:  +420 775 302 166

Semináře, programy:

  • Víkendové semináře
  • Pobytové prožitkové vícedenní semináře
  • Hudební léčivé relaxace
  • Celostní muzikoterapie
  • Prožitkové pobyty s výrobou šamanských bubnů
  • Společné bubnování
  • Různé programy pro děti MŠ, ZŠ, speciální školy, ústavy, stacionáře
  • Improvizační hudební setkávání
  • Muzikoterapeutické koncerty
  • Programy v Harmonii Ženské a Mužské energie s Lucií Čapkovou

Zvu všechny příznivce léčivých harmonických tónů a vibrací, příznivce zajímající se o sílu Zvuku, Vibrací, Energie, a o možnosti praktického využití zvukových vibrací v běžném denním životě. Hlavním tématem programů jsou témata hudby, hudebních nástrojů, energetického působení hudby  a vibrací na člověka a prostředí, a celostní muzikoterapie. Je doba, kdy lidé potřebují kvalitativně změnit svoje Rytmy a opět se vyladit na buněčné a energetické úrovni na Rytmy Matky Země, Rytmy Universa a navrátit se k Rytmům Stvoření. Je nutné se opět vyladit a navrátit k Rytmům Vesmírného Stromu Života. Mým Záměrem je šířit blahodárné účinky hudby a harmonických vibrací, radost a uvolnění ze hry i poslechu, a využívat rozsáhlých možností celostní muzikoterapie.V současné době společně s Lucií Čapkovou vytvářím programy VRYTMU, VRYTMUHRANÍ, RYTMY V NÁS a  V RYTMU STROMU ŽIVOTA. Programy tvoříme v HARMONII Ženské a Mužské energie, pro společné dosažení vyšších energetických hladin s nejvhodnějšími účinky pro každého. Používáme kvalitní dřevěné a kovové přirozeně laděné nástroje s bohatým zvukovým alikvotním harmonickým spektrem. Záměrem je kreativní společné vytváření vlastní hudby, společný zážitek a prožitek z hledání společného Rytmu, kooperace a komunikace, intuice, spojení se s vyššími vibračními hladinami a postupné zvyšování kvality našich vibračních polí a naladění se na vibrace Vesmírného Stromu Života. Osobní prožitek z hudby nás může posunout na naší Cestě k osobnímu prožívání Reality v přítomnosti, reality bez tužeb, strachů a závislostí na společenských a náboženských dogmatech a manipulacích. Hudba umožňuje přítomný prožitek ztracené Celistvosti a posílení všech energetických systémů člověka a prostředí kolem nás.

Společně vytváříme tyto programy:

PROJEKT  VRYTMU tvoří programy obnovující vnímání Celistvosti lidské bytosti v Jednotě s energiemi Matky Země a Vesmíru. Společně s Vámi a pro Vás vytváříme programy V Rytmu Tepu Srdce, V Rytmu Tepu Matky Země a V Rytmu Vesmíru.

MUZIKOTERAPIE zahrnuje individuální a skupinovou muzikoterapii v celostním pojetí propojení lidské bytosti s Matkou Zemí a s Vesmírem.

VRYTMUHRANÍ zahrnuje hudebně improvizační prožitkové programy, prožitkové hry a hraní na přírodní hudební nástroje pro děti a dospělé. V programech tvoříme a propojujeme hudbu s pohybem, tancem a energetickými systémy člověka a prostředí.

RYTMY V NÁS zahrnují výukové a jednodenní prožitkové hudební programy pro veřejnost.

V RYTMU STROMU ŽIVOTA vícedenní prožitkové a hudební programy pro veřejnost.

VÝROBA hudebních terapeutických nástrojů. Vývoj a výroba didgeridoo, šamanských bubnů, harmonizačních zvonkoher a pyramid, Happy drum. Výroba mokasínů z jelení kůže.

ZVUKOVÁ LÉČIVÁ PYRAMIDA NA CESTÁCH je úrogram propojení vibrací zvuků s energiemi člověka, Matky Země a Universa v jednotný Rytmus Vesmírného Stromu Života.

Přirozená Hudba

Je jako Zem, jež nám dává Sílu a vyživuje nás,

Je jako Voda, jež nás čistí a naplňuje prožitky emocí,

Je jako Oheň, jež rozpaluje naše nitra, a v neustálý Pohyb nás uvádí,

Je jako Vzduch, lehká a proměnlivá v čase Bytí, tančící v našich Srdcích i Duších,

Je nebeskou Klenbou našich těl a chrámem Duše, je Silou Stvoření v Nás,

Je Hudbou Vesmírného Stromu Źivota, Hudbou Galaxií a Hvězd,

Je Hudbou naší Matky Země, Hudbou jež zní neustále v Nás,

Je Hudbou Ticha, jež Tvoří Zvuk Všeho.

Je nádhernou Silou Života, s níž vstupujeme do spojení se Silou Universa a do Souladu Bytí,

Je Hudbou, jež nás nechá uvolněně plout do úžasné barevné krajiny svobodné Hudby,

Je Hudbou léčivou pro naše Nitra i okolí, Hudbou, jež nás k Celistvosti vede.

Je Hudbou, jež poskytuje plnou Svobodu, Sílu  a Tvoření,

Je Tichem , kdy naše Duše přijímá Rytmy Vesmírného Stromu Źivota,

Je Tichem, kdy naše Duše neslyšitelně se chvěje v objetí záchvěvů Vesmíru,

Je hudbou , v níž se nacházíme v přítomnosti Absolutna a ve vděčnosti za Dar hudby a Energie,

Je Hudbou Ticha, jež přivádí tělo a Duši ke klidu a otevření se našeho Ducha přítomnosti Absolutna,

Je Hudbou, jež dává našemu Nitru a Prožívání Reality na Matce Zemi hlubší dimenzi.

Je Hudbou Poznání.

Přirozenou Hudbu lze nalézt všude okolo nás.  Je v ptačím zpěvu, v duhovýh kapkách deště, v šumění stromů, v proudu řek a potoků, ve nepřetržitých písních moře, ve vůni květů, ve zpěvu mohutnosti hor a údolí, v tanci křehkých rostlin, v krystalech světla a v každé  buňce bytosti Člověka. Je to Hudba jež nás pozvedá z prachu a spojuje s Nekonečnem.