Stretnutie priateľov prirodzenej hudby, Zaježová pri Zvolene, 16.-19.5.2013

08.03.2013 07:30

Ďalšie stretnutie pred nami. Podrobnosti budú dopĺňane postupne na stránkach stretnutia: www.prirodzenahudba.webnode.cz