O společnosti

"Společnost pro přirozenou hudbu" (dále už jen "Společnost") je neformální sdružení lidí, kteří sdílí podobné pochopení hudby a chtějí jejím prostřednictvím uchovávat a rozvíjet některé hodnoty a dovednosti - tvořivost, upřímnost, spontánnost, schopnost projevit se ve své osobitosti a poznávat své pocity (jak příjemné, tak i nepříjemné) a hledat možnosti sdílení s druhými.

Společnost nabízí prostor pro hudebníky, muzikoterapeuty, tanečníky, výrobce hudebních nástrojů, ale i kohokoliv jiného, koho oslovily myšlenky této společnosti a nebo by chtěl něčím přispět, něčím společnost obohatit. Protože o to nám jde, sjednotit se v této srdeční záležitosti a prostřednictvím hudby a tvoření  vyjádřit to vzácné, co vnímáme v životě.

Snažíme se hledat přirozené způsoby fungování Společnosti. Není to nic pevného – každá událost a zážitek nám dává možnost poznání, změny a vývoje. Jako zásadní pro život Společnosti vnímáme vzájemná setkávání, která jsou pořádaná několikrát za rok. Sdílení prostřednictvím internetu je dobrá možnost podpořit náš záměr, ale důraz klademe právě na vzájemná setkávání. Ty považujeme za základ rozvíjení vztahů, prostor pro pochopení toho, co je skutečně důležité a fungující a co ne.

Společnost sdružuje lidi z Čech, Moravy a Slovenska, ale naší snahou je, aby se poznali zejména lidé, kteří žijí blízko sebe a aby pro ně bylo jednodušší uskutečňovat svoje záměry s hudbou, ať už v podobě organizování společného hraní, seminářů, lokálních setkání, a nebo výměny zkušeností a vzájemné podpory při výrobě, výměně, či prodeji nástrojů.

Nemalou snahou Společnosti je hledání nové cesty sdílení slavnostního času. Prostor, kde se to chceme naučit, nacházíme při hudebních slavnostech a obřadech, které vytváříme. Přitom vnímáme, že je potřebné vytvářet formy, které jsou přijatelné pro vědomí současného člověka. Našim zásadním předpokladem je to, že se nejedná o nic tajemné a skryté, hudba a její prožívání není jen pro vyvolené. Naopak, je to přirozený prožitek, kvalita života, kterou chceme zprostředkovat sobě samým, ale i širší veřejnosti.

Neočekává se, že každý z členů bude chápat a prožívat přirozenou hudbu stejně. Naopak, jsme rádi, když nás každý obohatí svým osobitým přístupem. Každý svým pochopením dává Společnosti směr a pohyb.

Společnost pro přirozenou hudbu pomáhá lidem se zájmem v této oblasti vzájemně se poznat a společně tvořit. Cítíme, že někdy hledáme lidi, kteří by mohli doplnit to, co děláme a Společnost nabízí právě seznam takovýchto lidí. Takže pokud chcete uspořádat akci, vystoupení, seminář, najít výrobce hudebních nástrojů nebo cokoliv jiného, máte možnost najít ty správné lidi právě zde. A nebo pokud jste laik, který by rád pronikl do toho, co to vlastně přirozená hudba je, jak se dá v životě využít a jak Vám může v životě pomoci, jste na té správné adrese. Můžete se ponořit do obsahu stránek a nebo kontaktovat někoho kdo Vás zaujal, popřípadě se nachází blízko místa Vašeho bydliště.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.