Myšlenky setkání

1. Setkání přátel přirozené hudby slouží k tomu, aby svedlo lidi do jednoho kruhu. Nástrojem pro společné naladění je hudba, skrz kterou sdílíme a souzníme, poznáváme sebe i ostatní. Objevujeme, čeho jsme schopní a kde jsou naše hranice.

2. Setkání se skládá z kratších seminářů, které nabízejí různí lektoři – hudebníci, výrobci hudebních nástrojů, muzikoterapeuti, atd... Používají se hlavně jednoduché nástroje, jako například bubny, píšťaly, tibetské misky, gongy a podobně. Součástí setkání jsou také koncerty a vyvrcholením je potom hudební slavnost, která nabízí možnost zapojit do posvátnosti hudby úplně každého. Posvátno přitom není chápané jako něco záhadné a nepoznatelné, ale jako přirozená součást našeho bytí. Důležité je, aby každému zůstala svoboda, aby se k němu vztahoval svým vlastním způsobem.

3. Smyslem setkání je jednak rozšířit naše hudební obzory, ale ještě hlubším posláním je vytvořit příležitost vyzkoušet si, že se věci dají dělat i jinak, než jsme na to zvyklí ve společnosti. Snaha je vytvořit jedinečnou a hodnotnou událost s minimálními náklady a organizačním úsilím, bez grantů a zbytečné administrativy. Poznáváme, že spolupráce může přinést pro všechny zúčastněné mnohem víc, než co do toho vložili. Lektoři nabízejí svůj um a zkušenosti jako dar. Od zúčastněných se zase očekává, že také darují kolik chtějí a mohou, aby se pokryly organizační náklady a hlavně aby se vybraly peníze, které budou použité na to, aby se uchoval nějaký hodnotný kousek krajiny.

4. Záchranu a obnovu hodnotných forem krajiny považujeme za naši zodpovědnost. Divoká místa v krajině jsou velmi důležitá na to, abychom mohli procítit a prožít různé formy vlastní přirozenosti. Z naší krajiny mizí bleskovou rychlostí a spolu s nimi se zcvrkává i naše duše. Proto dáváme na setkání prostor debatovat o těchto věcech, podívat se na ně zblízka, ptát se a také …

5. Pořádáme dražbu, jejíž výtěžek jde na záchranu takovýchto míst. Prodávají se zde různé věcičky, které donesete. Nejlepší je, pokud jsou vlastnoručně vyrobené, ale není to podmínka. Dražba bývá výborná a přínosná zábava.

6. Pokud něco vyrábíte, určitě to přineste s sebou a ukažte. Něco můžete věnovat do dražby a zbytek nabídnout k prodeji ostatním, kteří o to mohou mít zájem.

7. Věříme, že setkání budou mít stále silnější tradici a ohlas. Už nyní máme za sebou pět setkání.