Setkání

Setkání jsou to zásadní, co nám umožňuje sdílet. Díky tomu, že setkání mají už jakousi tradici, nese je kruh starých a dobrých přátel, kteří už spolu něco zažili a vytvořili a navíc je toto jádro rozšiřované o nové příchozí. Kromě toho, že si užíváme bohatého naplánovaného programu, vždy je spousta času na další hraní a hraní si, plánování společných akcí, vyměňování nápadů i výrobků, seznamování s našimi novými exotickými nástroji, které jsme získali kdoví kde... Rozšiřujeme svoje poznání a chápání o vhled dalších lidí. Když se potom rozejdeme do světa, každý na svou stranu, šíříme nabranou sílu dál. Setkání má svůj záměr a myšlenky. Učíme se je chápat a napĺňovat. Chceme, aby nezůstalo jen při planých řečech, ale aby se opravdu myšlenky zhmotnily i konkrétním činem.

Nejbližší setkání bude v Banské Bystrici 22.-24.2.2013:

www.prirodzenahudba.webnode.cz

www.prirodzenahudba.webnode.cz